Danmarks Breve

BREV TIL: Betty Anna Maria Nansen FRA: Herman Joachim Bang (1912-01-23)

Tirsdag.

Jeg har faaet skr[evet Føljetonen næsten færdig, da jeg hver] Dag har arbejdet mange Timer. [Nu] er jeg saa træt. Men nu maa jeg putte Brevet i Konvolut, for imorgen skal jeg ende Føljetonen og paa Torsdag skal jeg skrive Forretningsbreve og pakke. Torsdag Aften er vi der – i New York … Saa er vi i „den nye Verden“. I det Land, jeg nødigst af alle vil til. Naa, vi skal jo kun være der fjorten Dage og i den Tid sé baade Niagaras Vandfald og Kaliforniens Luksushoteller. Saa Tiden gaar vel nok.

Naar jeg blot vidste, hvordan De havde det.
Herman.

s. 26
Betty Nansen. Silhouet, klippet i Tivoli.