Danmarks Breve

MIN EGEN VEN MIN EGEN VEN Herman ...

MIN EGEN VEN

s. 2
s. 3 MIN EGEN VEN

Herman Bangs
sidste brev til Betty Nansen

Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

s. 4 © Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S 1974

Sat med Linotype Aldus

og trykt i Krohns Bogtrykkeri

Omslag: Erik Nørskov

ISBN 87 17 01849 8