Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1865-05-30)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 30. Mai 1865.

Kjære Vedel.

. . . Her er en forskrækkelig Hede, og Opholdet her under de forandrede Forhold trykker mig meer end jeg nogensinde havde tænkt mig. Folk ere meget høflige og forekommende, men det er næsten det Værste. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.