Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1865-11-17)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 17. November 1865.

Kjære Vedel.

. . .Jeg befinder mig uden nogensomhelst Antydning om virkelige Forbindelser mellem M. og mere betydende Personer i Kbhvn., navnlig de to Personer for hvis Vedkommende De ikke nævner Forbogstaverne. 1)

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.

6*