Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1865-11-26)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 26. November 1865.

Kjære Vedel.

Spillet med Molzen fortsættes stadig. Igaar sagde Kafka mig, at han atter var bleven opfordret til at see Personen, og spurgte mig om han skulde gjøre det. Jeg svarede, at jeg forholdt mig aldeles passiv og derfor hverken vilde raade fra eller til. Jeg vidste, at man var bleven advaret og kunde derfor overlade Vedkommende at fortsætte eller afbryde efter eget Godtbefindende. K. sagde at han vidste at M. havde mange Forbindelser med Kbhvn. og modtog mange Breve, ogsaa Penge derfra. Især fik han Breve fra en Baron, hvis Navn han ikke kunde erindre. De vare ikke fra B. F. med hvem han vidste at M. var i fjendtligt Forhold. Her kaldes forresten alle Mennesker Baron, og det kan derfor ligesaagodt have været en Anden. Det var ikke H. og hellerikke Dirckinck. 1) Alt dette Spionvæsen er mig modbydeligt, men maaskee jeg faaer Meer til den engelske Coureer.

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.