Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1865-12-07)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Torsdag, 7. December [1865].

Kjære Kammerherre.

. . .Jeg ønsker særdeles meget at Sagen [vedrørende en Overenskomst om Hamburgs Postrettigheder] med Preussen skal arrangeres. . . . Det er efter min Mening politisk klogt at vi benytte enhver Leilighed til at stille os vel med den pr. Regering — jeg vedlægger en interessant Depesche af O. Plessen, der udtaler det Samme — og dernæst kan vi af Pr. faae bedre Vilkaar i Sagen end Hamb. vil give os. A propos vil De engang sige mig hvorledes Heydebrandt staaer hjemme, jeg vilde gjerne at vi skulde personligen vinde ham, men s. 96 maaskee Ingen i Berlin bryder sig synderlig om hans Indberetning og Stemning.

Den Baron om hvem der tales i Anledning af M. er vistnok Baron W. 1) af Kongens Nytorv Hjørnegaarden til Bredgaden, thi efter en Politirapport kommer der hyppigt til Mdm. M. en Person der efter Beskrivelsen aldeles svarer til dennes Ydre. Men sig mig, hvorfor har bemeldte Huus nogen Interesse af at holde M. — det er mig umuligt at begribe.

P. Vedel