Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1866-02?)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Onsdag. [Februar 1866?.]

Kjære Kammerherre.

Tak for Deres Brev og Deres Bemærkninger om Budgettet. Hvad Bauer angaaer, skal jeg giøre hvad jeg kan for at bevare Noget for ham men Grev Frijs vilde egtl. aldeles undertrykke Pressecontoen og lod sig kun nøie med at stryge en stor Deel, fordi jeg viste ham at Aviser og Bøger for Ministeriet og Gesandtskaberne betaltes af den Conto 1) . Han har en stor Aversion for alt hvad der hedder Benyttelse af Pressen. Det er derfor meget muligt at vi tabe endnu Mere under Discussionen. Det er mig derfor endnu umuligt at oversee hvad vi faae til Disposition og det var vistnok godt om De forberedte Bauer paa at vi maaskee fra 1. April ikke kunne betale ham længere. Viser det sig senere at vi kunne anvende Noget til ham, vil den Forandring jo altid være velkommen. . . .

P. Vedel.