Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (dato ukendt)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.

Kjære Kammerherre.

De 100 Rbd. som De idag faaer til Disposition ere bestemte til Bauer, men vi vilde ikke skrive Navnet i Piecen selv. . . .

P. Vedel.

Udateret.