Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1866-02-25)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 25. Februar 1866.

Kjære Vedel.

... M. er ganske rigtigt, som jeg troede, kommen her tilbage den 7de om Aftenen. Vedkommende, som ikke veed om han ikke mistænkes, har ikke seet ham siden, men fik igaar en Sendelse fra ham, nogle danske Aviser, og tager Anledning heraf til at gaa til ham. M. menes at være den 7de ankommen her directe fra Kbhvn. og ikke at have kunnet herfra gaae til Paris, da han notorisk ingen Penge havde. Han antages at være gaaet til Kbhvn. forat faae Penge. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.