Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1866-03-11)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 11. Marts 1866.

Kjære Vedel.

. . . B[auer] har atter faaet et Par Linier fra M. med et Brev til W., og hvorved han bebuder sin snartforestaaende Ankomst. W. har strax efter Modtagelsen af det første Brev skrevet til B. Andet vidste B. ikke; men han meente at W. nu atter troede paa M.

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.