Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1866-03-23)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 23. Marts 1866.

Kjære Vedel.

Situationen er krigerisk; men dog lidt mindre end da jeg skrev mit sidste Brev til Dem. Sagen er den at man er i en Impasse, Østrig som Følge af gamle gjentagne Dumheder og Preussen som Følge af at have taget Munden for fuld; og nu vide de hverken ud eller ind. Men i alle Tilfælde maa jeg formene, at vi bør skynde os med at komme ud af alt Forhold til dem, selv med pecuniaire Offre. Og jeg gaaer i denne Henseende saa vidt, at jeg i den senere Tid har spurgt mig selv, om vi skulde indlade os med Preussen for Haab eller Tilsagn om Land. Men i denne Henseende vil der vel ingen Skade være skeet ved hvad jeg i sin Tid tilskrev Dem, thi dette var jo en reen Henstilling afhængig baade af nøiere Overlæg i Kbhvn. og af hvad der tænktes i Paris. Ingen her kan sige hvad den næste Dag bringer; men, som jeg har anført i min Rapport, man troer dog ikke paa Krig. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.