Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt (1866-04-19)

Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Paris, 19. April 1866.

Drouyn anseer ikke Stillingen væsentlig modificeret selv ved Østerrigs sidste Forslag om Afvæbning, forandrer derfor ikke sin Anskuelse om Betimeligheden af Skridt i Berlin. Han raader at holde paa Flensborg og paalægger indstændigt største Discretion.

Moltke.

Chiffertelegram, indleveret i Paris 19. April 1866 KL 8.15 Efterm.