Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt (1866-04-21)

Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Paris, 21. April 1866.

Nei. Bismark vil vistnok strax forstaae, at vore Forslag ere foranledigede herfra.

Moltke.

Chiffertelegram, indleveret i Paris 21. April 1866 Kl. 4.25 Efterm.