Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1866-04-24)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 24. April 1866.

Kjære Vedel,

Hansen, stakkels Djævel, var atter hos mig idag. Han blev ikke vel ved at høre at jeg havde skrevet om ham; men indsaae, at jeg ikke kunde Andet, og trøstedes ved at jeg sagde ham, at mit Brev var fortroligt. Der er vist Meget at sige paa ham; han er ikke nogen fiin politisk Probenreuter; men s. 150 han er lige saa god og har ligesaa gode Motiver som mangen en fiin Mand af samme Haandtering baade hjemme og ude. Jeg troer derfor, det vilde være en god Gjerning, om De kunde bidrage til at hans Reise hertil ikke blev bekjendt i Kbhvn. Forresten vil han snart forlade Berlin. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.