Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-04-25)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 25. April 1866.

Jeg bifalder ganske den Plan for Deres Forhold, som indeholdes i fortrolig Rapport af 23de.

Afskrift af Telegram, indleveret i K∅benhavn 25. April 1866.