Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-04-29)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 29. April 1866.

Kjære Vedel! Da jeg først kom hjem lidt efter 4, løb jeg strax op til Lund 1) for at bede ham telegraphere til Petersborg kuns at jeg undlod at nævne Berlin og Frankrig; det lader til at man i Paris maa være ængstelig for at røbe sine egentlige Planer og det dobbelte Spil, og gaaer det galt, ville vi nok faae Skylden for at have røbet det. Hvad har Moltke telegrapheret i sit andet Telegram, thi dette forefandt jeg ikke ved min Hjemkomst? Gid Livet[!] fra Paris ikke maa være falsk Allarm, men et Tegn paa at der snart kunde komme Brand i hele Historien. Jeg var oppe idag i 1½ Time at holde Dotézac i godt Humeur. — ...

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.