Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-05-06)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 6. Mai 1866.

Jeg har modtaget følgende Depesche fra Moltke: Drouyn billiger fuldkommen Instrux til Berlin, raader til at holde paa Slilinien, i intet Tilfælde at tage mindre end Syd for Flensborg, beder om hurtig Meddelelse om Udfaldet af Plessens Besøg hos Bismarck.

Afskrift. Det omtalte Telegram fra Moltke er fra Paris af 5. Maj Kl. 5.45 Efterm.