Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-05-13)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 13. Mai 1866.

. . . Rigsdagen endte igaaraftes og vedkommende Opponenter »Tscherning og Adjutant« sagdes i Thinget at ville af reise med det Allerførste for at sætte Himmel og Jord i Bevægelse; var de ydre Forhold ikke saa betænkelige eller mislige, troer jeg egentlig at Folket fornuftigst lodes heelt roligt fra den anden Side, thi jeg er overbeviist om, at en øieblikkelig Seier for Tscherningianere og Grundtvigianere vilde grundigst kurere for denne Syge i en længere Tid.

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.