Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1866-uu-uu)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Fredag. [1866 Foraar.]

Kjære Kammerherre.

. . . Det troes for sikkert i Berlin at vi, i Tilfælde af at det gaaer Preussen mindre godt, skulde ville gribe Leiligheden til at falde over det — derfor er Düppel og Als stærkt besat. Herregud, at troe os saa iltre og begiærlige efter at slaaes! . . .

P. Vedel