Danmarks Breve

BREV TIL: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-06-05)

Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i
Paris
.
Kjøbenhavn, 5. Juni 1866.

Hoslagt sender jeg Dem Copi af de confidentielle Depescher, som tilstilles idag de kongelige Gesandter i Petersborg og London i Forbindelse med den identiske Depesche. Jeg henstiller til Dem at læse dem for Hr. Drouyn de Lhuys, ligesom jeg antager, at De vil gjøre det med Hensyn til den til Dem rettede confidentielle Depesche. Skulde Hr. Drouyn de Lhuys ønske Copi af denne sidste, beder jeg Dem at sige, at det ligger udenfor den Dem givne Instrux og at naar De desuagtet gjør det, tør De altsaa vente, at Depeschen betragtes og behandles som aldeles confidentielt og personligt meddeelt Ministeren. Jeg tilføier, at jeg ikke tilstiller General Bülow eller Kammerjunker Vind Copi af de confidentielle Depescher, som De eller den respektive anden Collega have modtaget.

Koncept med P. Vedels Haand til Depeche Nr. 13. — 1 Randen staar: ved Coureer, Vald. Schmidt.