Danmarks Breve

BREV TIL: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-06-09)

Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i
Paris
.
Kjøbenhavn, 9. Juni 1866.

Sig ved Afgivelsen af Depesche Nr. 11 at De telegrafisk er instrueret til at tilføie at uagtet vor Udtalelse under de forandrede Forhold for Øieblikket ikke faaer praktisk Betydning, har Regeringen dog troet ikke af denne Grund at burde contremandere en fortrolig Meddelelse til de 3 Hoffer, der viser paa hvilken Maade vi alene kunne ansee vor fremtidige Existens som nogenlunde sikkret. 1)

Koncept med P. Vedels Haand til Chiffertelegram, indleveret i København 9. Juni 1866.