Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik Falbe FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-06-21)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe, Gesandt i
Wien
.
Kjøbenhavn, 21. Juni 1866.

Jeg tør ikke bemyndige Dem til at reise Selv, men beder Dem sende en eller anden ung Dansk eller Deres Tjener, som Coureer til det danske Overpostamt i Lybek. —

Frijs.

Koncept med Grev Frijs’s Haand til Chiffertelegram, afleveret i Gesandtskabet i Wien 23. Juni 1866 Kl. 9.30 Form.