Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Christian Frederik Falbe (1866-06-23)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Wien, 23. Juni 1866.

Instrux umulig at udføre, hvorfor jeg nødes til at reise.

Falbe.

Chiffertelegram, indleveret i Wien 23. Juni 1866 Kl 4.20 Efterm.