Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik Falbe FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1866-06-24)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Falbe, Gesandt i
Wien
.
Kjøbenhavn, 24. Juni 1866.

Behag at afvente yderligere Instrux fra Grev Frijs.

Vedel.

Koncept med P. Vedels Haand til Chiffertelegram, indleveret i København 24. Juni 1866 c. Kl. 2.30 Efterm.