Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1866-06-28)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Torsdag [28. Juni 1866.]

Kjære Kammerherre.

Heldigvis fik vi itide stoppet Falbe i den intenderede Reise, som netop under disse Omstændigheder vilde have taget sig meget uheldigt ud....

Det seer forresten lidet trøsteligt ud, det Hele! hvad skal det blive til, naar Preusserne fremdeles i den Grad overvælde deres Modstandere? Vore Aktier forekomme mig daglig at dale mere, thi hvad skal nu bevæge Bismarck til at bryde sig det Mindste om vor Alliance. Dog lad os ikke endnu opgive Haabet, endnu kan Skjæbnen have mange Omskiftelser i sin Lomme og forbause os med.

P. Vedel.