Danmarks Breve

BREV TIL: Christian 9. FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-07-26)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kongen.
Kjøbenhavn, 26. Juli 1866.

Allerunderdanigst Beretning.

Jeg giver mig herved den Ære allerunderdanigst at indberette, at den kongelige Gesandt i Paris ad telegraphisk Vei har meddelt mig, at den Artikel af de preussisk-østerrigske Fredspræliminairer, som vedrører Elbhertugdømmernes Annexion til Preussen, lyder ordret saaledes:

»Les duchés de l’Elbe seront remis à la Prusse sauf les districts du nord du Slesvig dont les populations librement consultées désireraient être rétrocédées au Danemark. «

Idet jeg i dybeste Underdanighed skal bemærke, at denne Artiklens Ordlyd er aldeles stemmende med den den herværende keiserlig franske Gesandt af hans Regjering meddelte Text, skal jeg i lige Underdanighed tilføie, at Grev Moltke Hvitfeldts Telegram herom slutter med følgende Yttring:

»L’interprétation de l’article par Monsieur Drouyn de Lhuys me semble nous être en tous points favorable. «

Udenrigsministeriet, 26. Juli 1866.

Allerunderdanigst

C. E. Juel-Vind-Frijs.

Denne Beretning har været Os allerunderdanigst forelagt.

Bernstorff Slot, 31. Juli 1866.

Christian R.