Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-09-04)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 4. September 1866.

For Deres venlige Skrivelse af 30te dennes[!] herved min Tak og kunde jeg meget ønske om vedkommende dolus hos vor kjære Landsmand kunde constateres, thi saa kunde jeg ved Leilighed, naar han kommer til Byen, benytte denne Oplysning i det Almindeliges Interesse. . . .

Den systematiske Taushed, der iagttages ligeoverfor os, forekommer mig noget søgt fra det Berlinske Cabinet, især da det ikke vil kunne nægtes, at der under de forskjellige Criser er viist den høist mulige og tænkelige Loyalitet fra vor Side, men dette Forhold er dog altid at foretrække for Haan i Ord, og efter al Sandsynlighed kan man i egen Selvtilbedelse ikke see Omgivelserne, de være store eller smaae.

C. E. Frijs.