Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-09-08)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 8. September 1866.

... Det lader til at have været Skjæbnens urokkelige Villie, at vor Ven Heydebrandt skulde have Modgang igaar, thi han tilsagdes af Overhofmarskallen 1) til en Contradands og valgte min Hustru til Ledsagerinde, men Nydelsen paa begge Sider blev ikke stor, da vis à vis manglede og H. meente, at O. burde have sørget herfor. Da jeg ikke kjender Bestemmelsen eller Skik og Brug i saa Henseende kan jeg med fuld Sandhed, da mit Skjøn æskedes, sige hier stehen die Ochsen am Berge. —

C. E. Frijs.

Jeg havde en lang og meget behagelig Samtale med Andræ idag, uagtet jeg ikke kunde faae mit Ønske opfyldt — et sikkert Beviis for at jeg er mere socialt end politisk Menneske, da Glæden af Samtalen var uformindsket.

P. Vedels Privatpapirer.