Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-12-24)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Frijsenborg, 24. December 1866.

... Jeg har havt frygtelig travlt i disse Dage med mine egne Forretninger og har derfor ikke faaet Tid til at læse Aviserne; vil De være saa god at opbevare og sende mig til Nytaarsaften hvad der er sagt i det preussiske Deputeretkammer angaaende Slesvig-Holsteen og Annexionssagen. Det Lidet, jeg har seet, huer mig ikke rigtig, thi at Bismarck kun taler om Frankrigs Indflydelse paa denne Sag og ikke s. 340 om Preussens egen Villie forekommer mig i høieste Grad mistænkeligt og ikke at spaae Godt, men det er vanskeligt at dømme efter de Brudstykker af Aviser, der iaften ere faldne mig i Hænder. —

22*

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.