Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1867-01-18)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 18. Januar 1867.

Kjære Vedel,

... De vil have seet, at nu siger Prov. Correspondez ligefrem, at Valgene til Parlamentet skulle foretages i Slesvig før Afstemningen. ...

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.