Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Hans Rasmussen Carlsen (1867-01-30)

Hofjægermester H. R. Carlsen til N. F. S. Grundtvig.
Raadhuusstræde, 30. Januar 1867.

Høierværdige Hr. Biskop Grundtvig!

I Anledning af Deres ærede Brev af Dags Dato tillader jeg mig at underrette Dem om, at jeg fastholder min Betragtning af, at jeg ikke vil indbringe Forslag om Adressen til Kongen. Jeg tillader mig at tilføie, at jeg antager min Forespørgsel vil finde Sted paa Mandag.

Hengivenst
H. Carlsen.

Grundtvigs Papirer. R. A.

23