Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Christopher Georg Andræ FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-02-03)

Udenrigsminister Grev Frijs til Gehejmeetatsraad C. Andræ.
Kiøbenhavn, 3. Februar 1867.

Da Forespørgselen vedrørende de udenrigske Forhold vil finde Sted imorgen, vilde det være mig meget kjært om det maatte convenere Geheime-Etatsraaden at see hen til mig imorgen Formiddag imellem 10 og 11 for at jeg kunde samtale med Dem og fremstille for Dem i hvilken Grad jeg vilde begrændse mit Svar og det vilde være mig meget kjært at erfare Deres Mening om Hensigtsmæssigheden af at stille Svaret paa den Maade.

C. E. Frijs.

Poul Andræs Papirer.