Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1867-02-13)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 13. Februar 1867.

Kjære Vedel,

. . . Det er ikke umuligt, at det slesvigske Spørgsmaal med det Allerførste kommer frem.

Da jeg iforgaars præsenterede Knuth for Thile og udbedende mig hans Bistand for Postsagen og for Telegraphconventionen, bemærkede at dette vare de eneste vigtigere Sager hvormed jeg i længere Tid havde besværet dem her, sagde Thile, med en Mine der forekom mig temmelig betydningsfuld, at der dog vel nu snart vilde komme en vigtig Sag for, og det til Forhandling med Grev Bismarck.

Skulde man ville benytte Afstemningen i Slesvig til Parlamentet ved Udførelsen af Art. 5 i Freden til Prag?

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.