Danmarks Breve

BREV TIL: Theodor August Jes Regenburg FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-03-07)

Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg.
Kjøbenhavn, 7. Marts 1867.

Kjære Ven! Indesluttet sender jeg Dig Panums Brev tilbage; jeg haaber snart igjen at høre Noget fra den Kilde og vil først være ret beroliget, naar jeg erfarer at Hovedpræstationen nemlig Forbeholdet er taget og udført paa en tilfredsstillende Maade.

C. E. Frijs.

Regenburgs Privatarkiv. R. A.