Danmarks Breve

BREV TIL: A. E. M. Schleisner FRA: Theodor August Jes Regenburg (1867-04-15)

Etatsraad Regenburg til A. E. M. Schleisner.
Kjøbenhavn, 15. April 1867.

Hvis De, som jeg har hørt, kommer til Byen idag, vilde jeg efter given Anledning bede Dem om at søge Conseilspræsidenten paa Amalienborg mellem 2 og 4.

A. Regenburg.

Cand. phil. O. A. Schleisners Papirer.