Danmarks Breve

BREV TIL: Theodor August Jes Regenburg FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-04-24)

Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg.
Kjøbenhavn, 24. April 1867.

Indesluttet sender jeg Dig Dine 2 Breve tilbage; Tak for Laan og jeg skal benytte mig af Oplysningerne med største Discretion, dog troer jeg ikke stort paa Carls Meddelelser. Saasnart Indenrigsministeren kommer hjem skal jeg paa det Bedste anbefale Vedkommende, 1) hvis det er muligt ad denne Vei at erholde Noget. —

C. E. Frijs

Regenburgs Privatarkiv. R. A.