Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1867-06-03)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 3. Juni 1867.

Grev B. reiser imorgen. Kan ikke see mig idag og vil med- dele mig, om han kan imorgen. Jeg venter Ordre for benægtende Tilfælde.

Quaade.

Chiffertelegram, indleveret i Berlin 3. Juni 1867 Kl. 2.580 Efterm.