Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-06-03)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 3. Juni 1867.

Dersom De ikke kan modtages, vil De afgive til Thile eller ved Note, om muligt, inden Grev Bismarck afreiser.

E. Frijs.

Koncept med Frijs’ Haand til Chiffertelegram (bl. Indberetningerne fra Berlin), indleveret i København 3. Juni 1867 KL 11.