Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt (1867-06-19)

Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Paris, 19. Juni 1867.

Moustier bifalder Regjeringens Holdning. Troer endnu muligt, at Preussen opgiver sine Fordringer. Opfordrer til at holde ud. Depeche med første Leilighed.

Moltke.

Chiffertelegram, indleveret i Paris 19. Juni 1867 Kl. 4.55 Efterm., modtaget s. D.