Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-06-24)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Copenhague, 24 juin 1867.

Je tiens à connaître immédiatement votre idée. Schleisner peut apporter votre lettre.

Frijs.

Koncept med P. Vedels Haand til Chiffertelegram, indleveret i København 24. Juni 1867, modtaget s. D. Kl. 7.41.