Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1867-06-25)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 25 juin 1867.

J’écris aujourd’hui.

Quaade.

Chiffertelegram, indleveret i Berlin 25. Juni 1867 Kl. 6.16 Efterm., modtaget s. D.