Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1867-06-27)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 27 juin 1867.

Gazette universelle du Nord de l’Allemagne publie ce soir la note du 18 dans affaire Slesvig. Gazette dit: Nous avons été mis à même de publier etc. etc. etc.

Quaade.

Chiffertelegram, indleveret i Berlin 27. Juni 1867 Kl. 10 40 Efterm., modtaget 28. Juni.