Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Ludvig Panum FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1867-07-06)

Direktør P. Vedel til Professor P. L. Panum.
6. Juli 1867.

Ja ganske vist soutenere vi vor Ret til Als og Dybbøl og hver Dag udtale vi at ingen Afgiørelse, ingen Retfærdighed er skeet saalænge de 2 Punkter forholdes os — det sige vi til Preussen og til de Andre.

Hoslagt tilbagesender jeg Brevene med ret mange Tak for Laan!

P. Vedel

Panums Papirer. R. A.