Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1867-07-15)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
15. Juli 1867.

Skriver idag om fransk Demarche som gjøres imorgen i slesvigske Sag.

Quaade.

Chiffertelegram, indleveret i Berlin 15. Juli 1867 Kl. 7.02 Efterm., modtaget 16. Juli.