Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1867-07-18)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 18. Juli 1867.

Kjære Vedel,

Da jeg nylig skrev Dem til om min Søns forestaaende Reise hertil, omtalte jeg ikke, at han kunde bringe Sager med til mig, deels fordi jeg ikke endnu tør ansee ham for vederhæftig nok til at besørge vigtigere Ting, og deels fordi hans Afreise fra Kbhvn. vilde følge kort paa den engelske Coureers Reise. Men han vil naturligviis gjerne kunne medtage mindre vigtige Ting, forudsat at der er Plads til dem i hans Koffert. Han reiser Lørdag den 20de Kl. 2 over Lübeck.

Jeg troer man maa være noget [med Chiffer:] forsigtig med at tillægge det franske Skridt altfor stor Betydning.

G. Quaade.

Modtaget 22. Juli 1867.