Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik Falbe, Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt, Carl Ernst Johan Bülow og Otto von Plessen FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-07-22), Danmarks Breve. Set d. 01/08-2021, URL: https://danmarksbreve.kb.dk/catalog/%252Fletter_books%252F001825006%252F001825006_001-L0018250060010334