Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Ludvig Panum FRA: Carl Steen Andersen Bille (1867-07-30)

Redaktør Bille til Professor P. L. Panum.
30. Juli 1867.

Høistærede!

Valois er bange for, at vi gaae i Saxen og renoncere paa Als og Dybbøl. Jeg har beroliget ham, 1) men kjender forresten s. 550 ikke vor seneste Depesche. Kan De ikke gaae til Vedel og faae lidt officiel Forsikkring til hans Opmuntring? 1)

Forresten vedbliver han som før: Tenez ferme — aut totum aut nihil!

Bille.

Panums Papirer. R. A.