Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-09-16)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Frijsenborg, 16. September 1867.

Kjære Vedel! ... Den 22de eller 23de om Aftenen venter jeg, hvis ikke Særligt passerer, at være tilbage i Kjøbenhavn og vi maae da for Alvor begynde paa den vestindiske Sag, thiher kunne vi dog vente et for det lille Land glædeligt Resultat, s. 586 da Hrr. Seward er overordentlig hidsig paa Grøden, mens vi ligeoverfor Preussernes gode Villie og Franskmændenes Kattevenskab ikke kunne vente os stort Udbytte af den slesvigske Sag; saa er næsten John Bulls ubehøvlede Ringeagt for den Liden en Gevinstl thi man trækkes dog ikke ved Næsen omkring længere af dem. . . .

C. E. Frijs.

P. Wedels Privatpapirer.