Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-10-23)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 23. October 1867.

Kjære Vedel!

Da jeg ikke fandt den omtalte Artikel i Berlingske igaaraftes, kunde der muligviis være Anledning til at gjøre Herr Etatsr. Knudsen, paa hvis Taktfuldhed jeg ikke i nogen høi Grad stoler, opmærksom paa at bemeldte Brev med dertil s. 606 føiede Bemærkninger ikke maatte faae en altfor fremtrædende Plads i Bladet, da man hverken bør give Personen eller Sagen derved forøget Vægt; jeg henstiller ganske til Dem selv om De maatte kunne faae en mildere Overgang i Udviklingen, end hvor der kastes et Blik ind i Fyrens eget Hjerte, 1) thi hverken er det ønskeligt eller lysteligt at gjøre Sligt, endvidere forlader man derved meer end ønskeligt den om jeg maa kalde det mere objective Behandling af Sagen.

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.