Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-10-25)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
25. October 1867.

Afsendt Depesche igaar, ønsker, at De afventer den, før De reiser.

Frijs.

Koncept med P. Vedels Haand til Chiffertelegram, indleveret i København 25. Oktober 1867.